EURACHEM SK je odbornou spoločnosťou v:
  • Spoločnosti priemyselnej chémie na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU Bratislava so sídlom: Radlinského ul č. 9.,
  • 812 37 Bratislava.
  • IČO: 318 07 861; DIČ: 20 22058632

Email: eva@korbelova.sk
Telefónne číslo: +421 903 154 996
 

.