Eurachem-SK je národná organizácia európskej siete Eurachem zameranej na podporu kvality analytických meraní a ich metrologickej nadväznosti. Je odbornou spoločnosťou pre vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov v odbore analytickej chémie, ktorá poskytuje odborné informácie pre zabezpečenie kvality výsledkov chemických analýz.

                                   Aktuálna ponuka :

Odborný seminár

Skúšky spôsobilosti

Termín konania:  19. júna 2024 (streda

Nová budova FCHTP STU

seminárna miestnosť knižnice  (2. poschodie)

Radlinského 9, Bratislava