Eurachem-SK je národná organizácia európskej siete Eurachem zameranej na podporu kvality analytických meraní a ich metrologickej nadväznosti. Je odbornou spoločnosťou pre vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov v odbore analytickej chémie, ktorá poskytuje odborné informácie pre zabezpečenie kvality výsledkov chemických analýz.

                                   Aktuálna ponuka :

Odborný seminár

Činnosť interného audítora pri plnení požiadaviek ISO/IEC 17025 podľa ISO 19011

Termín konania:  22. mája 2024 (streda

Nová budova FCHTP STU

seminárna miestnosť knižnice  (2. poschodie)

Radlinského 9, Bratislava